Phụ tùng AT
[giaban]20,000đ[/giaban]

[giacu] [/giacu]
[mota] [/mota]
[chitiet]

Nhựa dùng cos at07
[/chitiet]
[giaban]14,000đ[/giaban]

[giacu] [/giacu]
[mota] [/mota]
[chitiet]

Dùng cos at08
[/chitiet]
[giaban]25,000đ[/giaban]

[giacu] [/giacu]
[mota] [/mota]
[chitiet]

[/chitiet]
[giaban]35,000đ[/giaban]

[giacu] [/giacu]
[mota] [/mota]
[chitiet]

[/chitiet]
[giaban]35,000đ[/giaban]

[giacu] [/giacu]
[mota] [/mota]
[chitiet]
Nhựa Đầu Cái 2P 2.8 Cos bên trong là cos mã AT07
[/chitiet]
[giaban]35,000đ[/giaban]

[giacu] [/giacu]
[mota] [/mota]
[chitiet]
Nhựa relay dùng cos AT46 (cos còi 6.3) và cos AT09 (4.8)
[/chitiet]
[giaban]15,000đ[/giaban]

[giacu] [/giacu]
[mota] [/mota]
[chitiet]
Co nhiệt đường kính 22mm thường dùng để bọc relay
[/chitiet]

Đã thêm sản phẩm vào giỏXem giỏ
Chat Zalo